Kiz invasion bootcamp 21-22.sept 2018

Tønsberg salsaklubb ønsker å fortsette høstens flotte dansesesong med å invitere alle danseglade til kiz invasion bootcamp og fest på Slottsfjellsmuseet (Farmannsveien 30, Tønsberg).

Instruktørene:
Vi er stolte av å kunne introdusere de fantastiske kiz fusion-instruktørene Nasser og Ming for aller første gang i Norge. Nasser og Ming bor og underviser i Stockholm, i tillegg til at de reiser rundt internasjonalt og holder sine populære bootcamps og deltar på kiz-festivaler. Begge to har gått i lære hos de legendariske kizombadanserne Mestre Petchu fra Angola og Vanessa fra Portugal. Nasser og Ming er fantastiske kiz-dansere, og de kombinerer det med å være meget dyktige pedagoger som i tillegg har masse humor og danseglede som krydrer kursene deres. Det skal også nevnes at dette er to jevnbyrdige instruktører, hvor både følgere og ledere vil få undervisning og grundig veiledning underveis De fokuserer mye på connection med dansepartner og med musikk, og de skal også ha en spennende time med styling hvor de skal lære oss de små detaljene som hever nivået på dansen!!! Vi gleder oss masse

Kursplan:
Fredag 21.sept: Kun nivå2-kurs
Kl. 18.00 – 19.00: Saida variation
Kl. 19.00 – 20.00: Cool moves
Kl. 20.00 – 21.00: Unexpected moves
Kl. 21.00 – 24.00: Sosialdans kun for deltakerne på fredagens bootcamp

Lørdag 22.sept: Nivå1-kurs før lunch. Nivå2-kurs etter lunch.
Kl. 11.00 – 12.00: Basic moves
Kl. 12.00 – 13.00: Basic moves
Kl. 13.00 – 14.00: Lunch
Kl. 14.00 – 15.00: Block and isolation
Kl. 15.00 – 16.00: Lady/men-styling
Kl. 16.00 – 17.00: Kizomba fusion
Kl. 17.00 – 18.00: Fun lifts/tricks

Kl. 21.00 – 01.30: Fest med vår favoritt DJ Lessly Awa Åpen for alle, kun aldersgrense 20år. Åpen bar.

Nivåer:
Nivå1: Nybegynner fusion/urban (for de som har gått kurs og danset noe kizomba tidligere, men som er helt eller ganske nye i fusion/urban)
Nivå2: Intermediate nivå (for de som har gått kurs og danset endel fusion/urban tidligere)

Pris:
Nivå2-bootcamp, totalt 7timers kurs, inkludert sosialdans fredag: 900,-
Medlemspris: 800,-
Nivå1-bootcamp, totalt 2timers kurs: 300,-
Medlemspris: 250,-
Betalingsinformasjon vil bli sendt per sms ved påmelding.
Inngang kiz-fest på lørdag: kr 150,- betales kontant eller med Vipps ved inngang.

Prisene er delt inn i medlemspris / ikke-medlemspris.
Medlemskap i Tønsberg salsaklubb er kr. 150, – per år. For å bli medlem se: http://www.tonsbergsalsaklubb.com/bli_medlem.html
Påmelding på sms til Sigrid Bjørk 922-17701.
Informasjon om dyktige kiz taxis som vil delta i helgen kommer senere…
Velkommen til vår kiz invasion bootcamp i vakre Tønsberg

English:
Tønsberg salsa club wish to continue their great dance autumn by inviting all kiz dancers to our kiz invasion bootcamp and party at the Slottsfjellmuseet (Farmannsveien 30, Tønsberg)

Dance instructors:
We are proud to introduce the fantastic kiz fusion instructors Nasser and Ming for the very first time in Norway. Nasser and Ming are living and teaching in Stockholm, but are also travelling internationally holding their popular bootcamps and participating at kiz festivals. Both of them have been apprentices of the legendary kizomba dancers Mestre Petchu from Angola and Vanessa from Portugal. Nasser and Ming are great kiz dancers, and they combine that with being very competent pedagogic teachers that also spice up their classes with lots of humour and dance joy.
We also have to mention that these are two equal instructors, where both the followers and the leaders will be taught and guided throughout the courses. They focus on the connection with the dance partner and with the music, and they are also holding a very interesting styling class where they will be teaching us all the small details that will elevate our level of dance!!! We are so looking forward to this weekend

The classes:
Friday 21 Sept: Only level2 classes
Kl. 18.00 – 19.00: Saida variation
Kl. 19.00 – 20.00: Cool moves
Kl. 20.00 – 21.00: Unexpected moves
Kl. 21.00 – 24.00: Social dance only for the participants of the bootcamp on Friday.

Saturday 22 Sept: Level1 classes before lunch. Level2 classes after lunch.
Kl. 11.00 – 12.00: Basic moves
Kl. 12.00 – 13.00: Basic moves
Kl. 13.00 – 14.00: Lunch
Kl. 14.00 – 15.00: Block and isolation
Kl. 15.00 – 16.00: Lady/men-styling
Kl. 16.00 – 17.00: Kizomba fusion
Kl. 17.00 – 18.00: Fun lifts/tricks

Kl. 21.00 – 01.30: Party with our favorite DJ Lessly
Party: Over 20 year. Open bar.

Levels:
Level1: Beginners of fusion/urban (for those who have taken classes and danced kizomba earlier, but are new or fairly new to fusion/urban)
Level2: Intermediate level (for those who have taken classes and danced fusion/urban earlier)

Prices:

Level2 bootcamp, totally 7hours of classes, including social dance on Friday: 900,-
For members: 800,
Level1 bootcamp, totally 2hours of classes: 300,-
For members: 250,-

Information about payment will be sent per sms after registration.
Price for the kiz party on Saturday: 150,- (cash or by Vipps at the entrance)

To become a member of Tønsberg salsa club (kr. 150, – per annum), visit:
http://www.tonsbergsalsaklubb.com/bli_medlem.html
For registration send sms to Sigrid Bjørk 922-17701.
Information about the competent kiz taxis that will participate this weekend, is coming later…
Welcome to our kiz invasion bootcamp in beautiful Tønsberg:-)

 

Se vår facebookgruppe for mer informasjon!