februar 2021

Det avholdes årsmøte for salsaklubbens (betalende) medlemmer torsdag 18. mars kl. 1800. Sted vil vi komme tilbake til, og vil være avhengig av korona-situasjonen. Saksdokumenter vil bli tilgjengelig for medlemmer minst 1 uke før møtet. Forslag fra medlemmer må sendes til styret minst 2 uker før møtet. Nb. Man må være betalende medlem for å delta på årsmøte, samt å delta på dansekurs i regi av klubben. Medlemskapet koster kr. 200 pr. år. Send melding til Stefan Carr på mail eller telefon 481 80 135.