Blog

Årsmøte Tønsberg Salsaklubb

Det avholdes årsmøte for salsaklubbens (betalende) medlemmer torsdag 18. mars kl. 1800.
Sted vil vi komme tilbake til, og vil være avhengig av korona-situasjonen. Saksdokumenter vil bli tilgjengelig for medlemmer minst 1 uke før møtet.
Forslag fra medlemmer må sendes til styret minst 2 uker før møtet.
Nb. Man må være betalende medlem for å delta på årsmøte, samt å delta på dansekurs i regi av klubben.
Medlemskapet koster kr. 200 pr. år. Send melding til Stefan Carr på mail eller telefon 481 80 135.